Blog

如何在有限地面空間泊到更多單車一直是很多物業管理人員面對的難題, 最近我們為西貢一間學校校園安裝了一款斜泊式單車架是其中一個很好的泊單車方案。由於安裝位置空間有限, 地面空間只有2米多的闊度, 單車泊在傳統泊架將佔用地面1.7米左右空間, 餘下空間難以取車和讓行人出入, 而使用斜泊式單車架只佔用1 米左右空間, 讓大量空間給單車使用者泊車取車。斜泊式單車架亦使用了一上一下泊架設計, 能泊更多的單車, 另外每架單車停泊在獨立的泊車管道, 減少了單車之間互相碰撞的機會, 同時會更整齊美觀, 更易管理單車。單車泊在泊車管道上離開了地面, 避免了雨水、地面熱力、沙泥、樹葉對單車的損害, 為單車提供了非常好的保護性。

更多資料 : Program Contractors Limited

隨著越多越多人踩單車, 對單車停泊設施的需求也上升, 現在很多新界新樓盤都考慮到住戶的需要, 特別預留一定的單車停泊位如給住戶租用。我們在新樓盤內提供11個英國設計的單車停泊車庫 (Cyclehoop Bike Hangar), 總共供應 44 部單車泊位。我們提供了設計、生產及安裝一系列完整方案, 在一個月左右時間內, 我們就著有限場地空間, 特別為樓盤定製佔用空間較小的單車停泊車庫, 用戶需使用鎖匙才能開啟單車庫取用單車, 單車泊架為一高一低設計, 以減低單車之間碰撞的機會, 亦可停泊更多單車。單車庫為單車提供全方位的保護, 避免了日曬雨淋對單車的損害, 類似儲物箱的設計也提供高的私隱度和安全性, 避免其他人接觸停泊的單車的機會。為了方便單車住戶維修單車, 我們也同時在住宅會所中提供了戶外多功能單車維修架, 維修架內嵌了各樣維修工具包括大小螺絲批頭、不鏽鋼公共單車氣泵、車輪固定架等。

September 26, 2016

今年我們為香港旅發局單車節帶來 Cityplus x Program Contractors x Poly U 設計系學生 Aslan 聯手設計及製作的字母單車泊架 - LOVE BIKE HONG KONG, 因這款單車架外型特別, 香港少見, 而且信息鮮明, 活動當日非常受大小朋友歡迎, 單車架變成大會 Backdrop, 甚至遊客都走過黎影相留念 ! 其實香港既單車停泊設施可以做得更好, 單車泊架並不是一條鐵噤簡單, 希望單車團體、政府、地產發展商、物業管理公司、學校可以為住戶市民學生提供更多單車泊位及安全可靠既單車泊架, 令香港成為一個單車友善既城市。

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

© 2017 by Program Contractors Limited. All rights reserved.